Retour informatie DICHA.nl BV

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  

 

Het product kan alleen ongebruikt in originele verpakking, waarbij het cellofaan niet is verbroken, geretourneerd worden. Gezien de aard van de producten van DICHA.nl BV kunnen, wegens hygiëne,  geopende verpakkingen niet geretourneerd worden.

 

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen crediteren.

Gebruikt u hiervoor onderstaand formulier.

 

DICHA.nl BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.